SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 40. Petak, 22. listopada 2010.
GRAD DELNICE
Moscenicka_draga-001

30.

Gradonačelnik Grada Delnica, na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/ 08 i 36/09), članka 13. stavka 2. i članka 24. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 60. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), nakon prethodnog savjetovanja sa sindikatom, dana 15. listopada 2010. godine donio je

PRAVILNIK
o dodatku za uspješnost na radu

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se kriteriji utvrđivanja natprosječnih rezultata rada službenika Grada Delnica te način isplate dodatka za uspješnost na radu.

Članak 2.

Dodatak za uspješnost na radu može iznositi godišnje najviše tri plaće službenika koji ostvaruje dodatak i ne može se ostvarivati kao stalni dodatak uz plaću.

Članak 3.

Kriteriji utvrđivanja natprosječnih rezultata rada službenika Grada Delnica jesu:

1. godišnja ocjena,

2. inicijativnost i kreativnost koja je doprinijela boljoj organizaciji rada i/ili racionalizaciji poslovanja,

3. uspješno i pravodobno rješavanje iznimno kompleksnog predmeta ili druge radne zadaće, koja je od velikog značaja za djelovanje Grada,

4. uspješno i pravodobno obavljanje privremeno povećanog opsega posla,

5. obavljanje poslova odsutnog službenika, odnosno namještenika, uz redovito obavljanje vlastitog posla, u neprekinutom razdoblju od najmanje 60 dana,

6. sudjelovanje u radu projektnog tima koji je postigao uspješne rezultate, uz redovito obavljanje vlastitog posla,

7. uspješno pružanje pomoći drugim pravnim osobama lokalnoga javnog sektora, izvan poslova radnog mjesta službenika,

8. djelovanje u službi ili u vezi sa službom koje je doprinijelo ugledu ili afirmaciji Grada,

9. drugo iznimno postignuće koje opravdava isplatu dodatka za uspješnost na radu.

Članak 4.

Bruto iznos dodatka za uspješnost na radu (u nastavku teksta: dodatak) isplaćuje se u postotku bruto plaće službenika, u rasponu od 10 do 100 posto.

Bruto plaćom iz stavka 1. ovoga članka razumijeva se umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće s uvećanjem za radni staž i drugim stalnim dodacima na plaću, prema obračunu plaće u mjesecu isplate dodatka, bez jednokratnih dodataka na plaću.

Dodatak može biti određen i u apsolutnom iznosu, u okviru raspona iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 5.

Ispunjavanje kriterija iz članka 3. ovog Pravilnika utvrđuje se rješenjem.

Rješenje o isplati dodatka donosi pročelnik JUO-a, uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Delnica te u okviru mase sredstava za dodatke određene za JUO.

U razdoblju do određivanja mase sredstava za dodatke, dodatak se isplaćuje iz mase sredstava za plaće.

Članak 6.

Dodatak se isplaćuje u okviru obračuna plaće za mjesec u kojem je nastupila izvršnost rješenja o isplati dodatka.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 120-02/10-01/06

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-10-01

Delnice, 15. listopada 2010.

GRAD DELNICE

Gradonačelnik
Marijan Pleše, dipl. ing. šum., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=693&mjesto=51300&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr