SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 36. Petak, 17. rujna 2010.
GRAD DELNICE
Moscenicka_draga-001

24.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/ 08 i 36/09), članka 10. i 20. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), na prijedlog gradonačelnika, na sjednici održanoj 14. rujna 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o visini koeficijenta za obračun plaće službenika
i namještenika

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se visina koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika upravnog tijela Grada Delnica.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 3.

Visina koeficijenata iz članka 1. ove Odluke iznosi kako slijedi:

Redni broj

RADNO MJESTO

KOEFICIJENT

1.

Radna mjesta 1. klasifikacijskog ranga

2,70

2.

Radna mjesta 2. klasifikacijskog ranga

2,50

3.

Radna mjesta 3. klasifikacijskog ranga

2,41

4.

Radna mjesta 4. klasifikacijskog ranga

2,20

5.

Radna mjesta 5. klasifikacijskog ranga

2,00

6.

Radna mjesta 6. klasifikacijskog ranga

1,95

7.

Radna mjesta 7. klasifikacijskog ranga

1,94

8.

Radna mjesta 8. klasifikacijskog ranga

1,85

9.

Radna mjesta 9. klasifikacijskog ranga

1,82

10.

Radna mjesta 10. klasifikacijskog ranga

1,60

11.

Referent komunalno-prometni redar

1,55

12.

Ostala radna mjesta 11. klasifikacijskog ranga

1,43

13.

Radna mjesta 12. klasifikacijskog ranga

1,15

14.

Radna mjesta 13. klasifikacijskog ranga

1,05

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 120-01/10-01/02

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-10-01

Delnice, 14. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

Odluka o visini koeficijenta za obračun   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=689&mjesto=51300&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr