SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 21. Petak, 28. svibnja 2010.
GRAD RAB

29.

Temeljem članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01 - ispravak, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 - Odluka Ustavnog suda RH i 73/08) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 27. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o porezima Grada Raba

Članak 1.

U Odluci o porezima Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/10) u članku 13. briše se stavak 3. koji glasi:

»Natječajem za dodjelu na korištenje javnih površina mogu se odrediti i drugačije cijene od navedenih u stavku 2. ovog članka, uvažavajući objektivne okolnosti vezane uz korištenje predmetne javne površine«.

Članak 2.

U članku 14. briše se riječ »početna«.

Članak 3.

U članku 15. riječ »naknada« zamjenjuje se riječju »porez«.

Članak 4.

U članku 16. riječ »naknada« zamjenjuje se riječima »plaćanja poreza«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/10-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01-10-37

Rab, 27. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=674&mjesto=51280&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr