SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 20. Četvrtak, 27. svibnja 2010.
GRAD DELNICE

18.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/ 08 i 36/09), članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 28/10) i članka 38. Statuta Grada Delnica (»Slu

žbene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), na sjednici održanoj 26. svibnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina naknade za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 2.

Zamjenik gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na naknadu za rad u bruto iznosu od 4.000,00 kuna mjesečno.

Članak 3.

Rješenje o utvrđivanju naknade za rad zamjenika gradonačelnika donosi pročelnik upravnog tijela nadležnog za kadrovske poslove.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 120-02/10-01/05

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-10-01

Delnice, 26. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Mladen Mauhar, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=673&mjesto=51300&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr