SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 10. Petak, 26. ožujka 2010.
GRAD DELNICE
DELNICE

10.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 38/09 i 79/09), članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Gradsko vijeće Grada Delnica, na današnjoj sjednici donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2009. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se građenje objekata i uređaja komunalna infrastrukture za:

1.- javne površine
- nerazvrstane ceste
- groblja
- javnu rasvjetu

2.- opskrbu pitkom vodom
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

3.- održavanje čistoće
- odlaganje komunalnog otpada
- tržnice na malo

Članak 2.

U 2009. godini ostvaren je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

2.

Članak 3.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/08-01/26

Ur. broj: 2112-01-04-02/01-10-05

Delnice, 25. ožujka 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICE

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=663&mjesto=51300&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr