SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
GRAD DELNICE
73

75.

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) te članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09 i 41/09) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 21. prosinca 2009. godine donosi

PRORAČUN
GRADA DELNICA ZA 2010.

Članak 1.


A) RAČUN PRIHODA I RASHODA


PRIHODI Plan


- prihodi (klasa 6) 36.707.540,46


- prihodi od prodaje nefinanc.

imovine (klasa 7) 1.136.500,00


RASHODI


- rashodi (klasa 3) 31.803.040,46


- rashodi za nefinanc. imovinu (klasa 4) 4.816.000,00


- razlika 1.225.000,00


B) RAČUN FINANCIRANJA


- primici od financ. imovine i zaduživanja

(klasa 8) 25.000,00


- izdaci za financijsku imovinu i otplatu

zajmova (klasa 5) 1.250.000,00


- razlika 1.225.000,00


Članak 2.

Prihodi i primitci te rashodi i izdaci raspoređeni su po ekonomskoj klasifikaciji i utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja.

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 37.869.040,46 kuna iskazani su prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te se raspoređuju po nositeljima i korisnicima u dijelu proračuna kako slijedi:

Članak 4.

Proračun Grada Delnica za 2010. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 400-08/09-01/08

Ur. broj: 2112-01-04-03/01-09-1

Delnice, 21. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

PRORAČUN ZA 2010. GODINU

OPĆI DIO rbr. 1

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Proračun Grada Delnica za 2010. godinu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=650&mjesto=51300&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr