SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
GRAD DELNICE
73

71.

Na temelju članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), te članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 21. prosinca 2009. godine donosi

ODLUKU
O TREĆOJ IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2009. GODINU

Članak 1.

Treće izmjene i dopune Proračuna Grada Delnica za 2009. godinu sadrže:

A) OPĆI DIO PRIHODA I RASHODA

B) POSEBNI DIO PRORAČUNA

A) RASHODI I IZDACI RAZVRSTANI PO NOSITELJIMA I KORISNICIMA, PO PROGRAMIMA I PROJEKTIMA KAKO SLIJEDI

1. Odsjek za lokalnu samoupravu, opću upravu, protokol Grada i javne potrebe

2. Odsjek za proračun, financije, gospodarstvo i poduzetništvo

3. Odsjek za komunalni sustav, imovinu Grada, urbanizam i ekologiju

Članak 2.

Prihodi i primitci u iznosu od 41.014.421,00 kuna i rashodi i izdaci u iznosu od 38.363.287,59 kuna, te manjak iz prethodnih godina u iznosu od 2.651.133,41 kuna raspoređeni su po skupinama i podskupinama koje su sastavni dio ove Odluke te se utvrđuju u bilanci prihoda i primitaka i rashoda i izdataka.

Članak 3.

Rashodi odnosno izdaci u proračunu u iznosu od 38.363.287,59 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, te potanjim namjenama u Posebnom dijelu proračuna iskazanih po razdjelima, te čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/08-01/58

Ur. broj: 2112-01-04-03/1-09-07

Delnice, 21. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

OPĆI DIO ZA 2009/3 U 2009/4

 

Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Proraču  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=650&mjesto=51300&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr