SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 55. Srijeda, 23. prosinca 2009.
GRAD RIJEKA
105

225.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04,178/ 04 i 38/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/09) članak 4. mijenja se i glasi:

»Odredbe ove Odluke primjenjuju se do dana 31. prosinca 2010. godine.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/239

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-3

Rijeka, 22. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=649&mjesto=51000&odluka=225
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr