SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 55. Srijeda, 23. prosinca 2009.
GRAD RIJEKA
105

210.

Na temelju odredbe članka 6. i članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici od 22. prosinca 2009. godine, donijelo je

PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2010. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2010. godinu, kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2010. - 2012. godine, koji čini sastavni dio ovoga Proračuna planirani su rashodi za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći i donacije.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 021-05/09-01/219

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-5

Rijeka, 22. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Proračun Grada Rijeke za 2010. godinu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=649&mjesto=51000&odluka=210
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr