SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
GRAD DELNICE
57

59.

Nakon izvršene usporedbe sa izvornim tekstom Statuta Grada Delnica koji je objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 28/09 dana 24. srpnja 2009. godine, utvrđena je pogreška te u vezi s time temeljem članka 53. i 53a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 36/09) i članka 71. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09) Pročelnica Jedinstvenog upravnom odjela Grada Delnica daje sljedeći

ISPRAVAK
Statuta Grada Delnica
(»Službene novine Primorsko-goranske županije«
broj 28/09)

Članak 1.

U članku 27. stavku 4. riječ: »Odlukom« mijenja se i glasi: »Aktom«.

Članak 2.

U članku 48. stavku 1. alineji 5. nakon riječi: »i zamjeniku gradonačelnika« dodaju se riječi: »i pročelnicima«.

Članak 3.

U članku 60. stavku 2. riječi: »stavka 3.« mijenjaju se i glase: »stavka 1.«.

Članak 4.

U članku 82. riječi: »Grad Delnice« mijenjaju se i glase: »Grada Delnica«.

Klasa: 012-02/09-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-09-02

Delnice, 30. rujna 2009.

Pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela
Gordana Piskač, dipl. ing. građ., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=635&mjesto=51300&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr