SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
GRAD DELNICE
73

45.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/ 08 i 36/09) te članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09), na sjednici održanoj 15. rujna 2009. godine donosi

ODLUKU
o I. izmjenama Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova
na području grada Delnica

Članak 1.

U članku 4. stavku 1. Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 09/08), riječi: »Gradskog poglavarstva,«, mijenjaju se i glase: »nadležnog izvršnog tijela«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 3. alineji 6., riječi: »Gradsko poglavarstvo,«, mijenjaju se i glase: »nadležno izvršno tijelo«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. alineji 6., riječ: »Poglavarstvo«, mijenja se i glasi: »nadležno izvršno tijelo«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 015-04/08-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-08-03

Delnice, 15. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Alen Janjušević, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=631&mjesto=51300&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr