SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 33. Četvrtak, 20. kolovoza 2009.
OPĆINA VRBNIK
17

37.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 42. Statuta Općine vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 3. sjednici održanoj dana 12. kolovoza 2009. godine donosi

IMJENE I DOPUNE
STATUTA OPĆINE VRBNIK

Članak 1.

U članku 42. stavak 20. briše se.

Članak 2.

U članku 59. u stavku 3. iza zadnje točke dodaje se:

»određuje predstavnike Općine Vrbnik u skupštinama trgovačkih društava kojih je Općina Vrbnik osnivač, ako posebnim zakonom, aktom o osnivanju ili statutom ustanove nije drugačije određeno«.

Članak 3.

U članku 66. stavku 1. iza točke 3. Statuta dodaje se:

»- općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika mandat prestaje po sili zakona danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca«.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 012-01/09-01/01

Ur. broj: 2142-07-03-09-2

Vrbnik, 12. kolovoza 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=627&mjesto=51516&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr