SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 30. Petak, 31. srpnja 2009.
OPĆINA FUŽINE
3B2 EDGAR HTML from Fuzine 3094..3107

44.

Na temelju članka 15. st. 2 Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćen tekst, 82/04 , 178/04 i 38/ 09) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 30. srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju
ugovora o obavljanju komunalnih poslova

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o obavljanju komunalnih poslova (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/02 i 38/06) u članku 4. st. 1. riječi »poglavarstvo« zamjenjuje se riječima »Općinski načelnik«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:

»Odlukom iz st. 1. ovog članka, između ostalog utvrđuje se sastav, ovlasti i način rada radnog tijela koje će provesti postupak prikupljanja ponuda«.

Dosadašnji stavak 2., 3., 4. i 5. postaju stavak 3., 4., 5. i 6.

U stavku 4. istog članka riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuje se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 2.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi pročišćeni tekst Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o obavljanju komunalnih poslova.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu protekom roka od osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/06

Ur. broj: 2112/03-01-09-04

Fužine, 30. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Đuro Radošević, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=624&mjesto=10009&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr