SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 11. Subota, 21. ožujka 2009.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

4.

Na temelju članka 43. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 54/06 i 10/07) Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj sjednici održanoj dana 20. ožujka 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o prvim izmjenama i dopunama
Proračuna Grada Bakra za 2009. godinu

Članak1.

I. OPĆI DIO

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Bakra za 2009. godinu uključuju korekciju prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka unutar pojedinih pozicija i sadrže:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak4.

Ova Odluka o Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2009. godinu stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 400-08/08-01/10

Ur. broj: 2170-02-02-09-10

Bakar, 20. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednica

Ivana Herceg, v. r.

 

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Pror  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=605&mjesto=51222&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr