SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 45. Petak, 28. studenog 2008.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

54.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 62. stavka 2. Zakona o trgovini (»Narodne novine« 87/08 i 96/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05 i 109/07) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 09/06 - pročišćeni tekst, 29/07, 33/07 i 16/08), na današnjoj sjednici donijelo je

ODLUKU
o prodaji izvan prodavaonica

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se radno vrijeme i mjesto prodaje:

- na klupama na tržnici,

- prodavaonicama unutar zatvorenog dijela tržnica na malo za prodaju prehrambenih proizvoda, tiska, cvijeća, svijeća i suvenira, kao i prigodnu prodaju (sajmovi, izložbe i sl.),

- pokretne prodaje (u daljnjem tekstu: prodaja izvan prodavaonica) na području Grada Delnica, te

- putem automata.

II. RADNO VRIJEME

Članak 2.

Prodaja na klupama na tržnici, osim prodaje voća, povrća i cvijeća, može se obavljati svakog četvrtka u mjesecu tijekom čitave godine u vremenu od najranije 6,00 pa do najkasnije 14,00 sati.

Ukoliko je u četvrtak državni blagdan, tada se prodaja robe na klupama obavlja u srijedu.

Iznimno od prethodnog stavka ovog članka, ukoliko za to postoje opravdani razlozi, prodaja robe na klupama može se obaviti i neki drugi dan, a sve prema Odluci nadležnog trgovačkog društva.

Nadležno trgovačko društvo Odluku iz prethodnog stavka ovog članka donosi najkasnije 48 sati prije njezine primjene.

Odluka iz prethodnog stavka ovog članka dostavlja se nakon njezina donošenja na znanje Gradu te sredstvima javnog priopćavanja.

Članak 3.

Prodaja voća, povrća i cvijeća na klupama može se obavljati i u sve druge dane u tjednu u vremenu od najranije 6,00 pa do najkasnije 18,00 sati.

Članak 4.

Radno vrijeme prodavaonica unutar zatvorenog dijela tržnica na malo za prodaju prehrambenih proizvoda, tiska, cvijeća, svijeća i suvenira, kao i prigodnu prodaju (sajmovi, izložbe i sl.), određuje se u vremenu od najranije 6,00 sati pa do najkasnije 22,00 sata.

Članak 5.

Radno vrijeme pokretnih prodavača određuje se u vremenu od najranije 6,00 pa do najkasnije 22,00 sata.

Članak 6.

Radno vrijeme prilikom prodaje putem automata u prodavaonicama i drugim zatvorenim mjestima, određuje se u vremenu u kojem je prostor u kojem se automat nalazi dostupan kupcima.

Radno vrijeme prilikom prodaje putem automata u ostalim slučajevima, određuje se u vremenu od najranije 6,00 pa do najkasnije 22,00 sata.

III. MJESTA OBAVLJANJA

Članak 7.

Prodaja robe na klupama obavlja se na sljedećem mjestu:

- Trg 138. brigade HV te Ulica Ante Starčevića do križanja s Ulicom Matice hrvatske,

- Školska ulica od križanja s Ulicom Ante Starčevića do križanja s Prolazom braće Šnajder,

- Radićeva ulica od križanja s Ulicom Ante Starčevića do križanja s Prolazom braće Šnajder,

- Supilova ulica (nogostup) i to samo ispred neparnih brojeva, od broja 23 do broja 49.

Članak 8.

Prodaja voća, povrća i cvijeća na klupama obavlja se na sljedećem mjestu:

- Trg 138. brigade HV te Ulica Ante Starčevića do križanja s Ulicom Matice hrvatske,

- Školska ulica od križanja s Ulicom Ante Starčevića do križanja s Prolazom braće Šnajder,

- Supilova ulica (samo na nogostupu) i to ispred neparnih brojeva od broja 23, pa do broja 43.

Članak 9.

Prodaja robe putem pokretnih prodavača može se obavljati na javnim površinama (nogostupi, parkirališta i sl.), gdje se ne ometa nesmetano odvijanje prometa, uz prethodno odobrenje nadležnog tijela Grada.

Članak 10.

Prodaja robe pomoću automata na javnim površinama, može se obavljati na mjestima za koja je prethodno dobivena pismena suglasnost nadležnog tijela Grada.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 11.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 3.000,00 kuna, kaznit će se pravna osoba, počinitelj prekršaja, koja:

 

- prodaje na klupama na tržnici izvan određenog vremena određenog člankom 2., stavkom 1. ove Odluke,

- prodaje na klupama na tržnici izvan dana određenih člankom 2. stavcima 2. i 3. ove Odluke,

- prodaje voće, povrće i cvijeće izvan propisanog radnog vremena prema članku 3. ove Odluke,

- prodaje u prodavaonicama unutar zatvorenog dijela tržnice izvan propisanog radnog vremena prema članku 4. ove Odluke,

- prodaje kao pokretni prodavač izvan propisanog radnog vremena prema članku 5. ove Odluke.

Za počinjenje prekršaja iz prethodnog stavka ovog članka, odgovorna fizička osoba u pravnoj osobi kažnjava se 200,00 do 500,00 kuna.

Članak 12.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna, kaznit će se obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja je počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti, prekršaj da:

- prodaje na klupama na tržnici izvan vremena određenog člankom 2. stavkom 1. ove Odluke,

- prodaje na klupama na tržnici izvan dana određenih člankom 2. stavcima 2. i 3. ove Odluke,

- prodaje voće, povrće i cvijeće izvan propisanog radnog vremena prema članku 3. ove Odluke,

- prodaje u prodavaonicama unutar zatvorenog dijela tržnice izvan propisanog radnog vremena prema članku 4. ove Odluke,

- prodaje kao pokretni prodavač izvan propisanog radnog vremena prema članku 5. ove Odluke.

Članak 13.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna, kaznit će se pravna osoba, počinitelj prekršaja, koja obavlja prodaju izvan mjesta propisanih člancima 7., 8., 9. i 10. ove Odluke.

Za počinjenje prekršaja iz prethodnog stavka ovog članka, odgovorna fizička osoba u pravnoj osobi kažnjava se od 200,00 do 500,00 kuna.

Članak 14.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1.000,00 kuna, kaznit će se obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koji je počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti prekršaja da obavlja prodaju izvan mjesta propisanih člancima 7., 8., 9. i 10. ove Odluke.

Članak 15.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna, kaznit će se pravna osoba, počinitelj prekršaja, ako:

- ne donese Odluku propisanu člankom 2. stavkom 4. ove Odluke,

- ne dostavi Odluku Gradu, a sve prema članku 2. stavku 5. ove Odluke.

Za počinjenje prekršaja iz prethodnog stavka ovog članka, odgovorna fizička osoba u pravnoj osobi kažnjava se od 200,00 do 500,00 kuna.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Nadzor nad primjenom ove Odluke obavlja Odsjek JUO-a nadležan za obavljanje komunalnih poslova.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 330-01/08-01/26

Ur. broj: 2112-01-04-04/1-08-02

Delnice, 28. studenoga 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=583&mjesto=51300&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr