SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 20. Ponedjeljak, 2. lipnja 2008.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

30.

Temeljem članka 9. stavka 3. i 4. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07), članka 6. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 24/ 01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2008. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Raba

Članak 1.

Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprječavanja, ublaživanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području Grada Raba.

Članak 2.

Za članove Stožera zaštite i spašavanja Grada Raba imenuju se:

1. ŽELJKO BARČIĆ, gradonačelnik, načelnik Stožera,

2. BORIS BAČIĆ, predstavnik Doma zdravlja PGŽ - Ispostava Rab, član,

3. ARON FRANKIĆ, predstavnik Lučke kapetanije Rijeka - Ispostava Rab, član,

4. ZVONKO PULJAR-MATIĆ, predstojnik Ureda Grada, član,

5. INES PULIĆ, pročelnica Upravnog odjela za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe, članica,

6. LENJINKA JURIČIĆ-MAMILOVIĆ, načelnica Odjela za ZS PU ZS Rijeka, članica,

7. JOSIP JAŠKA, zapovjednik Vatrogasne postrojbe DVD-a Rab, član,

8. FRANKO FABO, načelnik Policijske postaje Rab, član,

9. DENIS DEŽELJIN, direktor TD »Vrelo«, član,

10. ZORAN DUMENČIĆ, direktor TD »Dundovo«, član.

Članak 3.

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi gradonačelnik.

Stožer zaštite i spašavanja donosi Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Grada Raba.

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera zaštite i spašavanja obavljat će Ured Grada.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o osnivanju i imenovanju zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/06).

Članak 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/08-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-08-29

Rab, 30. svibnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=558&mjesto=51280&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr