SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 43. Četvrtak, 22. studenog 2007.
GRAD DELNICE
30

110.

Na temelju članka 20. stavka 1. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (»Službene novine« broj 05/ 03), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 43. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 09/06 - pročišćeni tekst, 29/07 i 33/07) gradsko poglavarstvo Grada Delnica, na svojoj sjednici održanoj 15. studenoga 2007. godine donosi

ODLUKU
o visini jedinične zakupnine za poslovni prostor u
vlasništvu Grada Delnica

Članak 1.

Visina jedinične zakupnine za poslovni prostor određuje se po 1 m2 korisne površine, prema zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi i iznosi:

I. zona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 kn/m2 mjesečno

II. zona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 kn/m2 mjesečno

III. zona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 kn/m2 mjesečno

IV. zona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 kn/m2 mjesečno

Za određivanje granica zona iz st. 1. ovog članka primjenjuju se granice zona utvrđene Odlukom o komunalnoj naknadi.

Članak 2.

Mjesečna zakupnina za poslovni prostor obračunava se umnoškom površine poslovnog prostora i visine jedinične zakupnine utvrđene ovom Odlukom.

Zakupnine prema još važećim ugovorima obračunavaju se do isteka ugovora prema visinama zakupnine definiranim ugovorom o zakupu poslovnog prostora.

Članak 3.

Odluka o visini jedinične zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Delnica od 3. travnja 2003. godine, objavljena u »Službenim novinama« broj 11 od 17. travnja 2003. stavlja se izvan snage.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 372-03/07-01/13

Ur. broj: 2112-01-07-1

Delnice, 15. studenoga 2007.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA DELNICA

Predsjednik
Marijan Pleše, dipl. ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=526&mjesto=51300&odluka=110
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr