SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 29. Četvrtak, 26. srpnja 2007.
GRAD DELNICE
77

77.

Na temelju članka 4. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 9/06-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 26. srpnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta mladih
Grada Delnica

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Delnica (»Službene novine« broj 23/06), u članku 4. stavku 1. riječi: »30 dana«, mijenjaju se i glase: »90 dana.«

Članak 2.

U članku 4. stavku 2. riječi: »učenička vijeća obrazovnih ustanova«, mijenjaju se i glase: »učeničko vijeće Srednje škole u Delnicama.«

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. riječi: »15 dana«, mijenjaju se i glase: »30 dana.«

Članak 4.

U članku 5. stavku 5. riječi: »30 dana«, mijenjaju se i glase: »90 dana.«

Članak 5.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Komunikacija između Savjeta mladih i Gradskog vijeća Grada Delnica osigurava se prije svega na način da se svi akti kao i zapisnik sa sjednice Savjeta mladih obvezno dostave Gradu Delnicama i to najkasnije u roku 15 dana od održavanja sjednice.

Komunikacija između Savjeta mladih i Gradskog vijeća Grada Delnica isto tako može se postići prisustvovanjem predsjednika ili potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Delnica na sjednicama Savjeta mladih, ukoliko predsjednik Gradskog vijeća ocijeni da za to postoji opravdani interes.«

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 013-01/07-01/02

Ur. broj: 2112-01-07-04

Delnice, 26. srpnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=512&mjesto=51300&odluka=77
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr