SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 42. Utorak, 13. prosinca 2022.
KOMUNALNO DRUŠTVO PONIKVE USLUGA D.O.O.

1.

PONIKVE USLUGA d.o.o. KRK

Vršanska 14

Uprava: N. Hržić

Na temelju čl. 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15, 69/22) i čl. 9. st. 2. toč.7. Društvenog ugovora, dana 19. studenog 2022. godine direktor društva je donio

O D L U K U

o izmjeni Odluke o određivanju službenika
za informiranje

Članak 1.

Mijenja se članak 1. Odluke o određivanju službenika za informiranje (KLASA: 363-01/21-02/13, KLASA: 363-01/21-02/31, dalje u tekstu: Odluka) na način da isti sada glasi:

„Ivona Fugošić Janeš određuje se za službenicu za informiranje u Ponikve usluga d.o.o.“.

Članak 2.

Svi ostali članci Odluke ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

Ova Odluka dostavlja se Povjereniku za informiranje.

Članak 4.

Ova Odluka objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ i na internetskoj stranici društva.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

Klasa: 363-01/21-02/31

Urbroj: 2142-03/54-22-6

Krk, 19. studenog 2022.

Direktor

Neven Hržić, str. spec. ing. građ., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2249&mjesto=60052&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr