SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 16. Utorak, 31. svibnja 2022.
GRAD OPATIJA

47.

Na temelju članka 27. stavka 3. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Opatije (KLASA: 012-03/20-01/01 od 29. prosinca 2020. g.), vezano uz članak 8. stavak 3. Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Opatija (SN PGŽ 5/00, 27/04, 38/07, 39/20 i 3/21), uz prethodnu suglasnost županijskog vatrogasnog zapovjednika te uz prethodno mišljenje općinskog načelnika Općine Matulji, općinskog načelnika Općine Lovran i općinskog načelnika Općine Mošćenička Draga, gradonačelnik Grada Opatije dana 24. svibnja 2022. g. donosi

ODLUKU

o imenovanju vršitelja dužnosti zapovjednika
Javne vatrogasne postrojbe Opatija

1. Imenuje se IGOR RAVNIĆ vršiteljem dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Opatija, s danom 31. svibanj 2022. godine, do imenovanja zapovjednika na temelju javnog natječaja, a najduže do godinu dana.

2. Ova Odluka bit će objavljena u 'Službenim novinama Primorsko- goranske županije'.

KLASA: 081-01/22-01/2

URBROJ: 2170-12-03/01-22-1

Opatija, 24. svibnja 2022.

Gradonačelnik

Fernando Kirigin, mag. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2223&mjesto=10006&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr