SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 9. Četvrtak, 31. ožujka 2022.
GRAD OPATIJA

17.

Temeljem članka 38. stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17.) i čl. 29. Statuta Grada Opatije ( SN PGŽ 25/09, 30/09, 3/18, 5/18- ispravak, 3/20, 3/21), Gradsko vijeće Grada Opatije donijelo je na 9. sjednici održanoj dana 21. ožujka 2022. godine

ODLUKU

o pokretanju postupka izrade Plana razvoja
Grada Opatije za razdoblje od 2022. do 2027. godine

Članak 1.

Grad Opatija pokreće postupak izrade Plana razvoja Grada Opatije za razdoblje od 2022. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Plan razvoja).

Članak 2.

Plan razvoja temeljni je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za Grad Opatiju koji se donosi za razdoblje do 2027. godine, a kojim će se definirati posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz nadređenih srednjoročnih i dugoročnih akata strateškog planiranja, odnosno Plana razvoja Primorsko-goranske županije i Nacionalne strategije.

Članak 3.

Plan razvoja donosi se u skladu s načelom partnerstva i suradnje i drugim načelima u skladu sa zakonom nakon prethodno pribavljenog mišljenja Partnerskog vijeća Grad Opatije, uzimajući u obzir potrebu osiguranja ravnomjernog razvoja svih dijelova Grada Opatije.

Članak 4.

Plan razvoja donosi se u svrhu definiranja smjera daljnjeg razvoja Grada Opatije te osiguranja strateške podloge za upravljanje razvojem sukladno potrebama stanovnika.

Članak 5.

Za izradu Plana razvoja zadužuju se svi upravni odjeli pri čemu će izradu pratiti Upravni odjel za prostorno uređenje, a dodatno će se imenovati i lokalni koordinator nadležan za izradu Plana razvoja.

Članak 6.

Lokalni koordinator dužan je prije započinjanja izrade Plana razvoja ishoditi mišljenje nadležnog tijela o potrebi provedbe postupka ocjene strateške procjene utjecaja na okoliš prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša.

Članak 7.

Ova Odluka bit će objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije i na internetskim stranicama Grada Opatije, a stupa na snagu osmog dana od objave u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 024-01/22-01/17

URBROJ: 2170-12-01/01-22-2

Opatija, 21. ožujka 2022.

Predsjednica Gradskog vijeća

Dr. sc. Neva Slani, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2216&mjesto=10006&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr