SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

55.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, zastupana po županu Zlatku Komadini, dipl.ing. (u daljnjem tekstu: osnivač),

POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA, zastupan po ravnateljici Nikolini Radić Štivić, dipl. ing. arh.,

PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA, zastupan po ravnateljici dr.sc. Željki Modrić Surini, dipl.ing.,

USTANOVA „IVAN MATETIĆ RONJGOV“, zastupana po ravnatelju Darku Čargonji, prof.

i

HRVATSKI SINDIKAT DJELATNIKA U KULTURI, zastupan po Glavnom tajniku Domagoju Rebiću, mag.iur. (u daljnjem tekstu: sindikat)

dana 24. siječnja 2022. godine, sklopili su

DODATAK I.

KOLEKTIVNOM UGOVORU
ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA KULTURE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

Ugovorne strane čine nespornim kako je između Primorsko-goranske županije, Prirodoslovnog muzeja Rijeka, Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“ i Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi, dana 17. prosinca 2021. godine sklopljen Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 32/2021 od 17. prosinca 2021. godine).

Ovim Dodatkom I. Kolektivnom ugovoru iz stavka 1. ovoga članka, ugovorne strane suglasno mijenjaju njegove odredbe na način kako to slijedi u nastavku.

Članak 2.

Iza članka 60. Kolektivnoga ugovora dodaje se članak 60.a koji glasi:

„Zaposleniku pripada mjesečna novčana paušalna naknada za podmirivanje troškova prehrane koja se utvrđuje u iznosu od 1/12 od ukupnog godišnjeg neoporezivog iznosa, sukladno Pravilniku o porezu na dohodak.

Ako je zaposlenik izostao s posla cijeli mjesec nema pravo na naknadu iz stavka 1. ovoga članka.

Ako je zaposlenik kod prethodnog poslodavca i/ili drugog poslodavca u poreznom razdoblju (godini) ostvario primitak po osnovi neoporezive paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane, naknada iz stavka 1. ovoga članka prestaje mu se isplaćivati nakon što dostigne neoporezivi iznos novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane na godišnjoj razini utvrđen sukladno Pravilniku o porezu na dohodak.

Ako je zaposlenik kod prethodnog i/ili drugog poslodavca u poreznom razdoblju (godini) ostvario primitak po osnovi naknade za troškove prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije, nema pravo na naknadu iz stavka 1. ovoga članka. „

Članak 3.

U preostalom dijelu Kolektivni ugovor ostaje neizmijenjen.

Članak 4.

Ovaj Dodatak I. Kolektivnom ugovoru smatra se zaključenim danom potpisa ovlaštenih osoba strana potpisnica, a stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 612-01/21-01/2

URBROJ: 2170-11/6-22-16

Rijeka, 24. siječnja 2022.

HRVATSKI SINDIKAT PRIMORSKO-GORANSKA

DJELATNIKA U KULTURI ŽUPANIJA

Glavni tajnik Župan

Domagoj Rebić, Zlatko Komadina,

mag. iur.,v. r. dipl.ing., v.r.

POMORSKI I POVIJESNI

MUZEJ HRVATSKOG

PRIMORJA RIJEKA

ravnateljica

Nikolina Radić Štivić,

dipl. ing. arh., v. r.

PRIRODOSLOVNI MUZEJ

RIJEKA

ravnateljica

dr. sc. Željka Modrić Surina,

dipl. ing., v.r.

USTANOVA

„IVAN MATETIĆ RONJGOV“

ravnatelj

Darko Čargonja, prof., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2209&mjesto=00001&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr