SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 23. Četvrtak, 30. rujna 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

174.

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacija („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 –pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 4. sjednici održanoj 29. rujna 2021. godine, donijela je

P L A N

o dopuni Plana savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2021. godini

I.

U Planu savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2021. godini („Službene novine“ broj 41/20), u Tablici „Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2021. godini“ iza točke 9. dodaju se nove točke 10. i 11. koje glase:

                                   *datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

II.

Ovaj Plan o dopuni Plana savjetovanja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/6

URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-24

Rijeka, 29. rujna 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2194&mjesto=00001&odluka=174
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr