SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 22. Utorak, 28. rujna 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

154.

Na temelju članka 83. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 133/20 i 147/20), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije ('Službene novine' broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 20. rujna 2021. godine, donio je

O D L U K U

o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća „Thalassotherapie“ Crikvenica

I.

Za predsjednika i članove Upravnog vijeća „Thalassotherapie“ Crikvenica – Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije, kao predstavnici osnivača, imenuju se:

1. Mario Kružić, za predsjednika,

2. Ani Car, za člana,

3. Dušan Mušćo, za člana,

4. Nedeljko Tomić, za člana.

II.

Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke traje četiri (4) godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 022-04/21-01/32

URBROJ: 2170/1-01-01/6-21-45

Rijeka, 20. rujna 2021.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2193&mjesto=00001&odluka=154
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr