SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
OPĆINA PUNAT

19.

Na temelju članka 104. stavka 1. i stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Punat na 37. sjednici održanoj 30. ožujka 2021. godine, donosi

ODLUKU

o dopuni Odluke o zakupu javnih površina

Članak 1.

U Odluci o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/19) u članku 14. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. i stavak 6. koji glase:

„U slučaju više sile, izvanrednog događaja ili u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, općinski načelnik može zakupcima javnih površina za postavljanje ugostiteljskih terasa, na temelju podnesenog zahtjeva, odobriti proširenje ugostiteljskih terasa na javnoj površini i to najviše do 20 m2 površine i na razdoblje do najviše 3 mjeseca.

Zakupcima javnih površina za postavljanje ugostiteljskih terasa dozvolit će se proširenje ugostiteljskih terasa na javnoj površini uz zadovoljavanje uvjeta za prostornu i tehničku mogućnost povećanja te ako se time ne ometa sigurnost prometa, mogućnost kretanja osoba s posebnim potrebama i prometovanje hitnih službi.“

Članak 2.

Ostale odredbe ove Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/3

URBROJ: 2142-02-01-21-21

Punat, 30. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=51521&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr