SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
GRAD OPATIJA

91.

Na temelju čl. 48. st. 1. t. 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 137/15 - ispr., 123/17 i 98/19) i na temelju čl. 6. st. 2. i 4. Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Opatija (SN PGŽ 5/00, 27/04, 38/07 i 39/20) gradonačelnik Grada Opatije dana 14. prosinca 2020. godine, donosi

O D L U K U

o imenovanju člana i predsjednika Vatrogasnog vijeća JVP Opatija

I. Đani Lukšić imenuje se za člana i predsjednika Vatrogasnog vijeća JVP Opatija.

II. Imenovanom petogodišnji mandat počinje teći od 16. prosinca 2020. godine.

III. Ova Odluka objavit će se u "Službenim novinama Primorsko- goranske županije".

Klasa: 021-05/20-01/28

Ur. broj: 2156/01-03/01-20-3

Opatija, 14.12.2020.

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=10006&odluka=91
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr