SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 42. Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.
GRAD OPATIJA

95.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ('Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12,152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17- ispr.), Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ('Narodne novine' br. 125/11. 64/15, 112/18 i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, br. 25/09, 30/09, 7/13, 3/18 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Opatije na 39. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2020. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP I KUPOPRODAJI SUVLASNIČKOG DIJELA POSLOVNOG PROSTORA

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora (»Službene novine« PGŽ, br. 11/ 12, 50/12, 39/13, 5/14, 32/14, 34/15, 26/16, 35/17, 07/19 i 19/19-proč.tekst, 22/19-ispr., 23/19, 03/20, 06/20, 18/20, 22/20 i 38/20) članak 2.a mijenja se i glasi:

„Članak 2.a

(1) Gradonačelnik donosi Odluku o oslobođenju od obveze plaćanja mjesečne zakupnine za prosinac 2020. godine, odnosno za vrijeme trajanja mjera obustave rada, zakupnicima poslovnog prostora koji imaju ugovorenu djelatnost ugostiteljstva, a koji su obuhvaćeni mjerama obustave rada ugostiteljskih objekta temeljem Odluka Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske.

(2) U slučaju iz stavka 1., ovog članka sa zakupnicima poslovnih prostora neće se zaključivati Dodatci Ugovora o zakupu, već će se isti oslobodi obveze plaćanja mjesečne zakupnine na temelju Odluke gradonačelnika za razdoblje prosinca 2020. godine, odnosno za vrijeme trajanja mjera obustave rada ugostiteljskih objekta.“

(3) Odredbe ovog članka jednako se primjenjuju i na zaključene Ugovore o korištenju prostora.

Članak 2.

(1) Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/19-01/11

Ur. broj: 2156/01-03/01-20-28

Opatija, 17. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Fernando Kirigin, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2166&mjesto=10006&odluka=95
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr