SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 42. Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.
GRAD OPATIJA

92.

Temeljem članka 14. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), zamjenica gradonačelnika Grada Opatije dana 27. studenog 2020. godine, donosi

GODIŠNJI PLAN

UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
ZA 2021. GODINU

I. Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), koje se mogu obavljati na području Grada Opatije, uvjeti i mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti u 2021. godini.

II. Planom se propisuju lokacije na kojima će se obavljati djelatnosti na pomorskom dobru u režimu koncesijskih odobrenja, a koje nisu predviđene za dodjelu koncesija od strane Primorsko-goranske županije.

Koncesijska odobrenja izdavat će se na razdoblje od 1 godine.Mikrolokacija za koje je 2018. godine izdano koncesijsko odobrenje na duže razdoblje je mikrolokacija ugostiteljska terasa ispred restorana Bevanda Lido (do 31. prosinca 2022. godine).

Grad Opatija zadržava stav da određene plaže, kao što su plaže Črnikovica, Lipovica, Ičići, dječja plaža Tomaševac i druge slične plaže, koje je Grad započeo uređivati i održavati radi javnog interesa i zaštite pomorskog dobra, ostanu pod nadzorom Grada i to s obzirom na osnovni cilj da plaže ostanu primjereni javni prostori za organiziranje ljetnih dječjih aktivnosti, aktivnosti za mlade te ostvarenje sveukupnih funkcija i sadržaja koji se na njima ostvaruju tijekom cijele godine, a na kojima bi gospodarske aktivnosti trebale biti prisutne u ograničenom obimu.

Lokacije na kojima će se obavljati gospodarska djelatnost u režimu koncesijskih odobrenja jesu:

1. Na plaži Slatina obavljat će se sljedeće djelatnosti:

- ugostiteljska djelatnost na pripadajućoj terasi do 200 m2 ugostiteljskog objekta Vongola,

- ugostiteljska djelatnost na pripadajućoj terasi do 120 m2 ugostiteljskog objekta Batana,

- ugostiteljska djelatnost u montažnom objektu s pripadajućom terasom do 140 m2,

- ambulantna prodaja sladoleda (1 kom.),

- ambulantna prodaja rekvizita za plažu (2 kom.),

- ambulantna prodaja prženih krumpirića (1 kom.),

- ambulantna prodaja osvježavajućih salata i sokova od voća i povrća (1 kom.),

- trgovačka djelatnost na štandovima ispred poslovnih prostora ispod šetnice - Pančera (7 kom.),

- masaža (2 stola),

- zabavna igra – bazen sa plovećim igračkama (3 kom.),

- zabavna igra – bazen sa vodenim loptama (3 kom.),

- iznajmljivanje pedalina (4 kom.),

- gumeni grad (1 kom.),

- trampolin (1 kom.),

- zabavna igra – autići za djecu (6 kom.),

- zabava na moru – aqua park, dimenzija 15x15 m, prosječne visine 1,5 m sa najvišom točkom do 2,5 m (1 kom.),

- zabava na moru – rekviziti,

- iznajmljivanje 600 ležaljki i 300 suncobrana (izuzima se područje «Puntice» za postavljanje ležaljki i suncobrana).

2. Na ostalim plažama na području Grada koncesijska odobrenja dodjeljivat će se za:

a) Plaža Črnikovica

- ugostiteljska djelatnost u montažnom objektu s pripadajućom terasom do 50 m2,

- iznajmljivanje ležaljki (20 kom.),

- iznajmljivanje suncobrana (10 kom.).

b) Plaža Lipovica

- iznajmljivanje ležaljki (30 kom.),

- iznajmljivanje suncobrana (15 kom.),

- ambulantna prodaja sladoleda (1 kom.).

Koncesijskim odobrenjem bit će određeno da ležaljke i suncobrani, ukoliko nisu u funkciji, ne smiju biti u ukupnom odobrenom broju izloženi na plaži kako bi u tom slučaju veći dio plaže ostao slobodan.

c) Plaža Tomaševac

- obavljanje ugostiteljske djelatnosti na pripadajućoj terasi ugostiteljskog objekta Caffe del mar do 70 m2,

- iznajmljivanje 30 suncobrana i 60 ležaljki (isključivo na betonskom dijelu plaže),

- zabavne igre: stolni nogomet (2 kom.) i zračni hokey (2 kom.).

d) Plaža ispod vile Ariston

- iznajmljivanje 15 ležaljki,

- iznajmljivanje 8 suncobrana.

e) Plaža ispod hotela Ičići (Giorgio II)

- iznajmljivanje ležaljki (130 kom.),

- iznajmljivanje suncobrana (60 kom.),

- bar-ambulantna prodaja sladoleda i napitaka (1 kom.),

- aquapark, dimenzija 15x15 m, prosječne visine 1,5 m s najvišom točkom do 2,5 m (1 kom.).

f) Plaža Ičići

- prodaja pekarskih proizvoda u montažnom objektu – mikrolokacija 1,

- prodaja plažne opreme u montažnom objektu – mikrolokacija 2,

- obavljanje ugostiteljske djelatnosti u montažnom objektu i na pripadajućoj terasi do 50 m2 - mikrolokacija 3,

- prodaja plažne opreme u montažnom objektu - mikrolokacija 4,

- obavljanje ugostiteljske djelatnosti u montažnom objektu i na pripadajućoj terasi do 50m2 - mikrolokacija 5,

- obavljanje ugostiteljske djelatnosti u montažnom objektu i na pripadajućoj terasi do 50m2 - mikrolokacija 6,

- obavljanje ugostiteljske djelatnosti u montažnom objektu i na pripadajućoj terasi do 50m2 - mikrolokacija 7,

- obavljanje ugostiteljske djelatnosti na šanku od 12 m2 i na pripadajućoj terasi do 60m2 - mikrolokacija 8,

- iznajmljivanje 180 suncobrana, 200 ležaljki, 3 sandoline, 7 pedalina i 60 sefova u montažnom objektu - mikrolokacija 9,

- trampolin – mikrolokacija 10,

- masaža (4 stola) – mikrolokacija 11,

- postavljanje aqua-parka, dimenzija 15x15 m, prosječne visine 1,5 m s najvišom točkom do 2,5 m – mikrolokacija 12,

- štand sa svrhom info pulta te za prodaju karata radi korištenja aqua -parka – mikrolokacija 13.

3. Obalni put, Pančera i šetalište Slatina:

a) U Voloskom:

1. na puntici Mandraća

- ambulantna prodaja sladoleda.

Sastavni dio koncesijskog odobrenja je idejno rješenje naprave.

2. vaterpolo plato I

- iznajmljivanje kompleta za jedrenje na dasci (25 kom.) i daski za veslanje (15 kom.) u montažnom objektu.

3. vaterpolo plato II

- iznajmljivanje daski za veslanje (10 kom.)

4. ispod stambenog objekta na adresi Obala Frana Supila broj 12

- štand za prodaju suvenira i autohtonih proizvoda.

Sastavni dio koncesijskog odobrenja jest idejno rješenje štanda.

b) ugostiteljske terase ispred postojećih ugostiteljskih objekata:

1. ispred caffe bara Abbazia (do 40 m2),

2. ispred caffe bara Mare (do 40 m2),

3. ispred caffe bara Victorius (do 70 m2),

4. ispred hotela Kristal (do 25 m2),

5. ispred hotela Admiral, caffe bar Le mar (do 32 m2),

6. ispred hotela Istra, bistro Obala (do 55 m2),

7. ispred caffe bara La terrazza (do 43,7 m2),

8. iznad lučice Ičići, objekt brze prehrane, u jednostavnoj građevini – postojećem kiosku (do 50 m2),

9. nasuprot ulaza u restoran Mili (do 12 m2).

c) lokacije za postavu kioska do 12 m2, montažnog objekta do 12 m2 i šanka do 12 m2 na Pančeri:

1. Kiosci za prodaju razne trgovačke robe (16 kom.):

- obavljanje trgovačke djelatnosti u kiosku i na pripadajućoj terasi do 9 m2 - mikrolokacija 1,

- obavljanje trgovačke djelatnosti u kiosku i na pripadajućoj terasi do 9 m2 - mikrolokacija 2,

- obavljanje trgovačke djelatnosti u kiosku i na pripadajućoj terasi do 9 m2 - mikrolokacija 3,

- obavljanje trgovačke djelatnosti u kiosku i na pripadajućoj terasi do 9 m2 - mikrolokacija 4,

- obavljanje trgovačke djelatnosti u kiosku i na pripadajućoj terasi do 9 m2 - mikrolokacija 5,

- obavljanje trgovačke djelatnosti u kiosku i na pripadajućoj terasi do 13,5 m2 - mikrolokacija 6,

- obavljanje trgovačke djelatnosti u kiosku i na pripadajućoj terasi do 9 m2 - mikrolokacija 7,

- obavljanje trgovačke djelatnosti u kiosku i na pripadajućoj terasi do 9 m2 - mikrolokacija 8,

- obavljanje trgovačke djelatnosti u kiosku i na pripadajućoj terasi do 9 m2 - mikrolokacija 9,

- obavljanje trgovačke djelatnosti u kiosku i na pripadajućoj terasi do 9 m2 - mikrolokacija 10,

- obavljanje trgovačke djelatnosti u kiosku i na pripadajućoj terasi do 9 m2 - mikrolokacija 11,

- obavljanje trgovačke djelatnosti u kiosku i na pripadajućoj terasi do 9 m2 – mikrolokacija 12,

- obavljanje trgovačke djelatnosti u kiosku i na pripadajućoj terasi do 9 m2 - mikrolokacija 13,

- obavljanje trgovačke djelatnosti u kiosku i na pripadajućoj terasi do 30 m2 - mikrolokacija 14,

- obavljanje trgovačke djelatnosti u kiosku i na pripadajućoj terasi do 9 m2 - mikrolokacija 15,

- obavljanje trgovačke djelatnosti u kiosku i na pripadajućoj terasi do 9 m2 - mikrolokacija 16.

2. Kiosci za proizvodnju i prodaju sladoleda (2 kom.) sa pripadajućim terasama do 8 m2 (površina jedne terase do 4 m2). Napomena: površina terasa nalazi se na platou Pančera i isključuje površinu pomorskog dobra na obalnom putu.

3. Montažni objekt za obavljanje ugostiteljske djelatnosti sa pripadajućom terasom do 190 m2 iznad ugostiteljskog objekta caffe bara-disco bara Seven.

4. Kiosci (2 kom.) i šank (1 kom.) za obavljanje ugostiteljske djelatnosti sa pripadajućom terasom do 600 m2 ispred ugostiteljskog objekta kavane- pizzerie Bella Vista.

d) lokacije za postavu štandova na Pančeri:

- štandovi za prodaju izletničkih karata radi potrebe obavljanja djelatnosti vlastitim plovilom, 6 lokacija od 2m2 (mikrolokacije od 1 do 7, izuzev 4) i štand za prodaju izletničkih karata radi promocije te brže i lakše dostupnosti eko vozila, 1 lokacija od 2m2 (mikrolokacija 4),

- štand za prodaju nakita, 1 lokacija od 2m2 (mikrolokacija 8),

- štandovi za prodaju suvenira i autohtonih proizvoda, 4 lokacije od 2 m2 (mikrolokacije od 9 do 12).

e) lokacije za postavu štandova na šetalištu Slatina:

- štandovi za prodaju izletničkih karata radi potrebe obavljanja djelatnosti vlastitim plovilom, 4 lokacije od 2m2 (mikrolokacije od 13 do 16),

- štand za prodaju suvenira i autohtonih proizvoda, 1 lokacija od 2m2 (mikrolokacija 17).

Štandove iz točke d. i e. (izuzev štanda za prodaju nakita i jednog štanda za prodaju suvenira i autohtonih proizvoda) Grad Opatija iznajmljivat će nositeljima koncesijskih odobrenja.

Sastavni dio koncesijskog odobrenja štandova koji su u vlasništvu korisnika pomorskog dobra je idejno rješenje štanda.

f) lokacije za postavu panoramskog dalekozora:

- Crpna stanica Sv. Jakov (1 kom.).

g) lokacija za postavu web photo point instalacije - slikanje u visokoj rezoluciji koje omogućava korisniku preuzimanje slike putem interneta:

- Ispod obalnog puta, kod djevojke s galebom.

III. Mikrolokacije iz točke II. ovog Plana označene su na kartografskoj podlozi koja je prilog i sastavni dio Plana.

IV. Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na način i prema odredbama postupka propisanog Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.

Naknada za davanje odobrenja obračunava se sukladno Jedinstvenom popisu djelatnosti na pomorskom dobru Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.

V. Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom koja osigurava Grad Opatija u 2021. godini iznose ukupno 2.571.500,00 kuna, a koje čine:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

VI. Ovaj Plan dostavit će se nadležnom tijelu samouprave u Primorsko-goranskoj županiji radi davanja potvrde o usklađenosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Potvrda).

Nakon ishođenja Potvrde, Plan i Potvrda bit će objavljeni na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada te u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

Plan će stupiti na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

Klasa: 342-01/20-01/43

Ur. broj: 2156/01-03-19-3

Opatija, 27. studenog 2020.

Zamjenica gradonačelnika

Vera Aničić, ing. građ., v. r.

Grad Opatija

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2166&mjesto=10006&odluka=92
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr