SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 42. Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.
GRAD OPATIJA

102.

Na temelju članka 9. Odluke o visini spomeničke rente (»Službene novine“ Primorsko-goranske županije, broj 41/10. i 39/14) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine“ Primorsko-goranske županije, broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak i 3/20), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2020. godine donosi

I. IZMJENU PROGRAMA

utroška sredstava spomeničke rente za 2020. godinu

Članak 1.

U članku 1. Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2020. godinu („Službene novine“ Primorsko-goranske županije, broj 32/2019) iznos od 1.000.000,00 kn zamjenjuje se iznosom od 1.955.061,00 kn.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. utrošit će se za:

- provedbu programa Sufinanciranje obnove fasada i krovova – 655.061,00 kn

- održavanje parkova i drvoreda – 1.300.000,00 kn.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 410-01/19-01/77

URBROJ: 2156/01-03-01-20-2

Opatija, 17. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, dipl. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2166&mjesto=10006&odluka=102
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr