SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 30. studenog 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

91.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 29/13, 8/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 30. studenog 2020. godine, donijelo je

Program

građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2021. godini.

Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) obuhvaća sljedeće radnje i radove:

1. rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture,

2. uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta,

3. pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture,

4. građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. Također, sadrži iskaz financijskih sredstava potrebnih za realizaciju Programa.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

II. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 2.

Programom se određuju:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u iznosu od 600.000,00 kn.

2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u iznosu od 6,030.000,00 kn.

3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja u iznosu od 2,410.000,00 kn.

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije u iznosu od 5,500.000,00 kn.

III. FINANCIRANJE GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Sredstva potrebna za građenje komunalne infrastrukture osiguravaju se u Proračunu Općine Omišalj i utvrđuju se u ukupnom iznosu od 14,540.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz :

- sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 3,004.000,00 kn,

- sredstava komunalne naknade u iznosu od 2,749.430,00 kn,

- sredstava pomoći u iznosu od 1,330.000,00 kn,

- sredstava ostalih koncesija u iznosu od 150.000,00 kn,

- sredstava nefinancijske imovine u iznosu od 10.000,00 kn,

- sredstava primitaka - APN u iznosu od 30.000,00 kn,

- sredstava općih prihoda u iznosu od 6,266.570,00 kn,

- sredstava naknade za LNG u iznosu od 1,000.000,00 kn,

Komunalni doprinos planiran je u iznosu od 5,640.065,00 kn.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

KLASA: 021-05/20-01/7

URBROJ: 2142-06-20-01-10

Omišalj, 30. studenog 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2165&mjesto=51513&odluka=91
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr