SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 30. studenog 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

104.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/ 13, 8/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 30. studenog 2020. godine donijelo je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova
Odbora za imenovanje ulica i trgova

Članak 1.

U Odluci o izboru predsjednika i članova Odbora za imenovanje ulica i trgova („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 39/18), u članku 1. alineja 3., umjesto člana Zlatka Pavića, bira se Zlatko Klobas.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/20-01/7

URBROJ: 2142-06-20-01-21

Omišalj, 30. studenog 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2165&mjesto=51513&odluka=104
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr