SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 38. Utorak, 17. studenog 2020.
GRAD OPATIJA

86.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 28/10) i članka 29. podstavka 21. Statuta Grada Opatije (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 25/09, 30/09- ispravak, 7/13, 3/18, 5/18- ispravak i 3/20), Gradsko vijeće Grada Opatije, na prijedlog gradonačelnika Grada Opatije, na sjednici održanoj 10. studenog 2020. godine donosi

ODLUKU

o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za
vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti

Članak 1.

U Odluci o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 22/10, 23/15 i 25/20) članak 3. mijenja se i glasi:

“Plaća gradonačelnika, bez uvećanja za radni staž, ne može se odrediti u iznosu većem od umnoška koeficijenta 5,27 i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, te stoga osnovica za izračun plaće dužnosnika iznosi 3.571,48 kuna bruto.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 023-01/15-01/05

Ur. broj: 2156/01-01-20-4

Opatija, 10. studeni 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, dipl. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2164&mjesto=10006&odluka=86
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr