SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 33. Petak, 2. listopada 2020.
GRAD OPATIJA

79.

Sukladno Odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 i dr. od 14. rujna 2020.g. („Narodne novine“ br. 105/2020.) u svezi sa Zakonom o najmu stanova („Narodne novine“ br. 91/96, 48/98, 66/98, 22/06 i 68/18), na temelju članka 44. Statuta Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 25/09, 30/09, 7/13, 3/18, 5/18 i 3/20) gradonačelnik Grada Opatije, dana 1. listopada 2020.godine, donosi

ODLUKU

o stavljanju van snage Odluke o dopuni
Odluke o davanju stanova u najam

I.

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o dopuni Odluke o davanju stanova u najam KLASA: 011-01/14-01/13, URBROJ: 2156/01-03-20-4 od 26. svibnja 2020.g. („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 18/2020.)

II.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/14-01/13

Urbroj: 2156/01-03/01-20-5

Opatija, 1. listopada 2020.

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2159&mjesto=10006&odluka=79
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr