SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 33. Petak, 2. listopada 2020.
GRAD OPATIJA

78.

Na temelju članka 114. stavak 5. i 114.c Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ«, broj 25/09, 30/09, 7/13, 17/13-pročišćeni tekst, 3/18 i 5/18-ispravak, 11/18-pročišćeni tekst i 3/20), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 30. rujna 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o obustavi od plaćanja spomeničke rente

Članak 1.

(1) Fizičkim i pravnim osobama koje su obveznici spomeničke rente, a koji su obustavili obavljanje djelatnosti temeljem odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i/ili preporuke Gradonačelnika, obustavit će se plaćanje spomeničke rente za 2020. godinu za razdoblje od 20. ožujka 2020. do 21. srpnja 2020. godine, u kojem ne nastaje obveza plaćanja spomeničke rente.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se izvan snage Odluka o obustavi od plaćanja spomeničke rente (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 6/20).

Klasa: 011-01/20-01/15

Urbroj: 2156/01-01/01-20-6

Opatija, 30. rujna 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, dipl. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2159&mjesto=10006&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr