SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 31. Ponedjeljak, 14. rujna 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

72.

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2 „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar mjere 19. „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative
LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 96/17 i 53/18) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 29/13, 8/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 14. rujna 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Rosulje“

Članak 1.

Ovom odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave Općine Omišalj za investiciju „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Rosulje“.

Članak 2.

Suglasnost se daje u svrhu prijave na natječaj kojeg je objavila Lokalna akcijska grupa „Kvarnerski otoci“ za provedbu tipa operacije 2.1.1.„Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., referentni broj natječaja: 2-1-1/06-20/.

Članak 3.

Ova suglasnost daje se na temelju Priloga ove Odluke koji čini njen sastavni dio.

U Prilogu Odluke navedeni su bitni podaci o projektu: naziv projekta, nositelji projekta, opis projekta, društvena opravdanost projekta, financijski kapacitet nositelja projekta, način održavanja i upravljanja projektom, ostvarivanje neto prihoda, usklađenost projekta s lokalnom razvojnom strategijom LAG-a, izjava nositelja projekta o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa:402-01/20-01/14

Ur. broj:2142-06-20-01-2

Omišalj, 14. rujna 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2157&mjesto=51513&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr