SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 31. Ponedjeljak, 14. rujna 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

61.

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 29/13, 8/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 14. rujna 2020. godine, donijelo je

DRUGE IZMJENE I DOPUNE

PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/19 i 13/20) članak 1. mijenja se i glasi:

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu i visina potrebnih sredstava za realizaciju programa utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 6,298.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz :

- sredstava komunalne naknade u iznosu od 4,491.770,00 kn,

- sredstava boravišne pristojbe u iznosu od 349.500,00 kn,

- sredstava naknada za koncesije na pomorskom dobru u iznosu od 700.000,00 kn,

- sredstava koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru u iznosu od 153.000,00 kn,

- sredstava pomoći u iznosu od 330.000,00 kn,

- sredstava naknade za grobna mjesta u iznosu od 260.000,00 kn,

- sredstava općih prihoda u iznosu od 13.730,00 kn.

Komunalna naknada planirana je u iznosu od 8,000.000,00 kn.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.

Klasa: 021-05/20-01/6

Ur. broj: 2142-06-20-01-4

Omišalj, 14. rujna 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2157&mjesto=51513&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr