SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 30. Ponedjeljak, 7. rujna 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

35.

Na temelju članka 23. stavka 4. i članka 35. u svezi članka 113. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 94/13., 7317. i 14/19.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19. i 13/20.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 29. sjednici Općinskog vijeća 26. kolovoza 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje

Članak 1.

Vinodolska općina je vlasnik reciklažnog dvorišta izgrađenog na k.č.br. 90/8 Parčevo, Livada od 607 m2 iz z.k.ul. 3048 k.o. Grižane.

Članak 2.

Vinodolska općina kao vlasnik reciklažnog dvorišta „Podbadanj“ u Grižanama, sagrađeno na k.č.br. 90/8 Parčevo, Livada od 607 m2 iz z.k.ul. 3048 k.o. Grižane, daje isto na upravljanje „Eko Murvica“ d.o.o., Trg Stjepana Radića 1, Crikvenica (u nastavku teksta: Upravitelj) na određeno vrijeme, do izbora novog ovlaštenog pružatelja javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada na području Vinodolske općine.

Reciklažno dvorište iz stavka 1. ovog članka daje se Upravitelju na upravljanje bez naknade, za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom.

Članak 3.

Upravitelj je dužan upravljati reciklažnim dvorištem pažnjom dobrog domaćina te organizirati rad i funkcioniranje reciklažnog dvorišta u skladu sa odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i podzakonskih propisa.

Članak 4.

Vinodolska općina obvezuje se snositi sve opravdane troškove održavanja i rada reciklažnog dvorišta koje ima Upravitelj a koji su usaglašeni i odobreni od strane vlasnika-Vinodolske općine, te međusobno ugovoreni.

Članak 5.

Reciklažno dvorište predat će se u posjed Upravitelju danom stupanja na snagu ove Odluke, o čemu će se sastaviti zapisnik.

Članak 6.

Ovlašćuje se načelnik Vinodolske općine za potpisivanje Ugovora o korištenju i upravljanju reciklažnim dvorištem „Podbadanj“ u Grižanama.

Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu prvog dana nakon objave.

Klasa: 021-05/20-01/9

Ur.broj:2107-03/20-01-8-274

Bribir, 26. kolovoza 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2156&mjesto=91253&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr