SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 30. Ponedjeljak, 7. rujna 2020.
GRAD OPATIJA

75.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i 44. Statuta Grada Opatije ("Službene novine Primorsko- goranske županije" broj 25/09, 30/09, 7/13, 3/18, 5/18- ispravak i 3/20), u skladu s epidemijološkom situacijom, gradonačelnik Grada Opatije donosi

ODLUKU

o organizaciji rada Grada Opatije za vrijeme
trajanja epidemije bolesti COVID-19
uzrokovane virusom SARS-CoV-2

I.

Ovom Odlukom uređuje se organizacija rada gradske uprave Grada Opatije (dalje: Odluka) u svrhu provođenja preventivnih mjera zaštite stranaka i službenika i namještenika gradske uprave.

II.

Službenici gradske uprave neće neposredno raditi sa strankama, osim ako je to nužno za obavljanje pojedinog specifičnog posla, uz prethodni dogovor i uz najavu dolaska.

U slučajevima prijema stranaka iz prethodnog stavka, obvezan je razmak između sudionika od dva metra i upotreba zaštitnih maski.

III.

Stranke se mogu obratiti gradskoj upravi pisanim putem, slanjem pismena poštom, faxom ili putem e- maila te putem telefona objavljenih i dostupnih na službenim stranicama Grada Opatije.

IV.

Termin rada sa strankama Odjeljka pisarnice određen je u okviru radnog vremena gradskih službi, i to od 9,00 do 11,00 sati, te od 11,30 do 14,00 sati.

Preporučuje se strankama da obrasce dostupne na http://www.opatija.hr/hr/obrasci/ dostave elektronskim putem. Samo iznimno, ako nisu u mogućnosti isto napraviti elektronskim putem, omogućeno je strankama da u prizemlju zgrade gradske uprave preuzmu i popune navedene obrasce te neposredno dostave pisarnici. U ovom slučaju je u prostoru ispred pisarnice moguća istovremena prisutnost najviše pet osoba, uz obvezan razmak od dva metra i upotrebu zaštitnih maski.

U prostor pisarnice stranke ulaze isključivo jedna po jedna.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Primorsko- goranske županije".

Klasa: 810-01/20-01/4

Urbroj: 2156/01-03/01-20-19

Opatija, 3. rujna 2020.

GRADONAČELNIK

Ivo Dujmić, ing., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2156&mjesto=10006&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr