SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 23. Petak, 10. srpnja 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

32.

Na temelju odredbe članka 90. i 91. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 29. lipnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti
i davanju jamstva za zaduživanje

Članak 1.

U Odluci o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/2017) mijenja se članak 1. Odluke i glasi:

»Članak 1.

Općina Malinska-Dubašnica daje suglasnost Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14, za zaduživanje putem financijskog kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), za financiranje projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 kn pod sljedećim uvjetima:

- korištenje kredita do 31.12.2021. koji je ujedno i datum prijenosa kredita u otplatu, broj korištenja ograničava se na 40 korištenja

- rok otplate: 20 jednakih polugodišnjih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 30.6.2022., a zadnja 31.12.2031. godine

- kamatna stopa: 2,50%, fiksna, obračunava se polugodišnje

- interkalarna kamata u visini redovne, kamate se obračunavaju i naplaćuju kvartalno

- naknada za obradu kredita: 0,8% jednokratno.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

 

Klasa: 325-01/17-03/1

Ur. broj: 2142/05-01-20-114

Malinska, 29. lipnja 2020.

Općinsko vijeće
Općine Malinska-Dubašnica

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2149&mjesto=51511&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr