SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 22. Četvrtak, 25. lipnja 2020.
GRAD OPATIJA

65.

Temeljem članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, br. 25/09, 30/09 - ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18 - ispravak i 3/20), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 24. lipnja 2020. godine usvojilo je

I. IZMJENE I DOPUNE
GODIŠNJEG PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2020. GODINU

1. U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, br. 36/19), u glavi A. u točki 2. iznos »26.140.740« zamjenjuje se iznosom »21.280.912,00«.

2. U glavi A, u točki 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»3. Sredstva iz točke 2. ovog programa raspoređuju se za:

a)redovno održavanje komunalne infrastrukture 17.131.912,00 kn

b)pojačano održavanje komunalne infrastrukture 4.149.000,00 kn«

3. U glavi A., točke 4. mijenja se i glasi:

»4. Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša i trgovačka društva kojima je povjereno obavljanje poslova iz ovog programa, uskladit će zaključene ugovore i terminski plan izvođenja radova opisanih u točki B. ovog Programa, sa sredstvima koja su utvrđena ovom izmjenom Programa, vodeći računa da se osigura što bolja funkcionalnost i uređenost svih javnih površina i sa smanjenim obimom i opsegom održavanja u odnosu na obim i opseg propisan u točki B. programa.«

4. Ova izmjena i dopuna Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 363-01/18-01/274

Ur. broj: 2156/01-01-20-3

Opatija, 24. lipnja 2020.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2148&mjesto=10006&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr