SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 21. Srijeda, 17. lipnja 2020.
GRAD OPATIJA

59.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 44. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 25/09, 30/09 - ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak i 3/20) gradonačelnik Grada Opatije dana 15. lipnja 2020. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o imenovanju člana Stručnog vijeća
Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj
Primorsko-goranske županije

I.

Za člana Stručnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, kao predstavnik Grada Opatije, imenuje se Vera Aničić.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 320-03/19-01/01

Ur. broj: 2156/01-03/01-20-4

Opatija, 15. lipnja 2020.

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2147&mjesto=10006&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr