SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 18. Četvrtak, 28. svibnja 2020.
GRAD OPATIJA

53.

Na temelju članka 9. stavak 1. Zakona o naseljima (»Narodne novine« br. 54/88), članka 4. Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica, trgova i drugih javnih površina na području Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ br. 6/17) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ br. 25/09, 30/09- ispravak, 7/13, 17/13-pročišćeni tekst i 3/2018, 5/18-ispravak, 11/18-pročišćeni tekst i 3/20), uz suglasnost (i prijedlog) Mjesnog odbora Ika od 30. svibnja 2019. godine, Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 26. svibnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o preimenovanju dijela ulice Viktora Cara Emina
u Iki u ulicu Sveti Nikola

Članak 1.

U naselju Ika, dio ulice Viktora Cara Emina, kojeg čini kč. 721/1 k.o. Ika-Oprić, u naravi cesta koja od glavnog pravca Ulice Viktora Cara Emina vodi prema crpnoj stanici Vrh Ike i prema kolnom prilazu hotelu Ikador u Iki, preimenuje se u ulicu: Sveti Nikola.

Novoimenovana ulica Sveti Nikola prikazana je na grafičkom prikazu koji je prilog i sastavni dio ove odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 011-01/20-01/18

Ur. broj: 2156-01/01-20-1

Opatija, 26. svibnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

 

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2144&mjesto=10006&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr