SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 18. Četvrtak, 28. svibnja 2020.
GRAD OPATIJA

49.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17 i 98/19), članka 44. Statuta Grada Opatije (SN PGŽ 25/09, 30/09- ispr., 7/13, 3/18, 5/18 - ispr. i 3/20) i članka 15. Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave (SN PGŽ br. 33/17, 23/18 i 18/19) nakon savjetovanja s pročelnicima, gradonačelnik donosi

ODLUKU
o rasporedu radnog vremena i terminu
rada sa strankama

I.

Određuje se da službenici i namještenici počinju i završavaju s radom kako slijedi:

- svaki radni dan, od ponedjeljka do petka, od 8,00 do 16,00 sati

- dnevni odmor koriste u vremenu od 11,00 do 11,30 sati.

II.

Određuje se radno vrijeme gradskih službi za rad sa strankama kako slijedi:

- ponedjeljkom i srijedom 8,30 do 11,00 sati

- utorkom i četvrtkom 11,30 do 15,30 sati

- petkom nije predviđen rad sa strankama.

III.

Određuje se termin rada sa strankama Odjeljka pisarnice u okviru propisanog radnog vremena gradskih službi kako slijedi:

- svaki radni dan, od ponedjeljka do petka;

od 9,00 do 11,00 sati, te od 11,30 do 14,00 sati.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. lipnja 2020. godine.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka gradonačelnika od 6. svibnja 2020. godine (SN PGŽ br. 15/20) i Odluka gradonačelnika o terminu rada sa strankama u Odjeljku pisarnice od 15. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/19-01/27

Ur. broj: 2156/01-03/01-20-1

Opatija, 26. svibnja 2020.

GRAD OPATIJA

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2144&mjesto=10006&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr