SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2020.
GRAD OPATIJA

38.

Grad Opatija, koji zastupa gradonačelnik Ivo Dujmić,

Općina Lovran, koju zastupa načelnik Bojan Simonič,

Općina Matulji, koju zastupa načelnik Mario Ćiković,

Općina Mošćenička Draga, koju zastupa načelnik Rikardo Staraj,

kao suosnivači Javne vatrogasne postrojbe Opatija,

Javna vatrogasna postrojba Opatije (kao poslodavac), koju zastupa zapovjednik Gordan Filinić

s jedne strane

i

Sindikat vatrogasaca Rijeka, Sindikalna podružnica JVP Opatija (u daljnjem tekstu: Sindikat), koju zastupa povjerenik Sindikalne podružnice Marino Brnčić

s druge strane

u okolnostima donošenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID- 19 od strane Vlade Republike Hrvatske, temeljem članka 110. Kolektivnog ugovora za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija (SN PGŽ 15/20, u nastavku teksta: Ugovor) zaključili su 11. svibnja 2020. godine, sljedeći

ANEKS broj I
KOLEKTIVNOM UGOVORU
za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se obustavlja isplata materijalnih prava dok se ne ustale izvori prihoda proračuna iz kojih se podmiruju ova prava.

U trenutku stjecanja prava na jubilarnu nagradu i otpremninu, radniku će se deklaratorno utvrditi stečeno pravo i pripadajući iznos prava za koje se obustavlja isplata sukladno stavku 1. ovog članka.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, ne obustavlja se isplata prava na pomoć iz članka 56. stavka 1., 3. i 4. , i članka 57. Ugovora.

Članak 2.

Poslodavac se obvezuje isplatiti stečena materijalna prava za koja se isplata privremeno obustavlja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

Suglasno se utvrđuje obveza sklapanja Aneksa Ugovora kojim će se ugovoriti drugi, dodatni rok ukoliko se prava radnika iz stavka 1. ovog članka ne realiziraju najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

Članak 3.

Ostali uglavci Ugovora ostaju neizmijenjeni.

Članak 4.

Ovaj Aneks stupa na snagu danom potpisivanja.

Aneks se sklapa u 14 jednakih primjeraka. Svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka, dok Grad Opatija dodatna dva primjerka upućuje nadležnom tijelu na registraciju.

Aneks će biti objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-10/20-01/03

Ur. broj: 2156/01-03/01-20-23

ZA SINDIKAT ZA GRAD OPATIJU

Marino Brnčić, v. r. Ivo Dujmić, v. r.

ZA JVP OPATIJA ZA OPĆINU LOVRAN

Gordan Filinić, v. r. Bojan Simonič, v. r.

ZA OPĆINU MATULJI

Mario Ćiković, v. r.

ZA OPĆINU
MOŠĆENIČKA DRAGA

Rikardo Staraj, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2142&mjesto=10006&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr