SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 3. Petak, 14. veljače 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

7.

Na temelju članka 3. i članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/18), na prijedlog Općinske načelnice, Općinsko vijeće Općine Omišalj 10. veljače 2020., donosi

ODLUKUK
o dopuni Odluke o plaći, naknadi i drugim pravima
Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog
načelnika Općine Omišalj

Članak 1.

U Odluci o plaći, naknadi i drugim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/ 15 i 28/19), iza članka 4. dodaje se članak 5. koji glasi:

»Osnovica za obračun plaće dužnosnika utvrđuje se sukladno Odluci o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika, koju donosi Vlada Republike Hrvatske.«

Članak 2.

Dosadašnji članci od 5. do 11. postaju članci od 6. do 12..

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/1

Ur. broj: 2142-06-20-01-8

Omišalj, 10. veljače 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2129&mjesto=51513&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr