SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 3. Petak, 14. veljače 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

15.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17 i 98/19) i čl. 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 10. veljače 2020., donosi

ODLUKU
o izmjeni odluke o uvjetima, načinu i kriterijima
sufinanciranja obnove fasada u staroj jezgri
naselja Omišalj i Njivice

Članak 1.

U cijelom tekstu Odluke o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/19), brojka: »2019« zamjenjuje se brojkom: »2020«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/1

Ur. broj: 2142-06-20-01-16

Omišalj, 10. veljače 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2129&mjesto=51513&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr