SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 3. Petak, 14. veljače 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

12.

Na temelju članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/18) i članku 21. stavak 2. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 36/15 i 39/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja, na sjednici 10. veljače 2020. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provjeru prijava

Članak 1.

U Povjerenstvo za provjeru prijava imenovani su:

1. Romeo Deša, za predsjednika

2. Hajra Bubnić, za članicu

3. Ivica Blažević, za člana.

Članak 2.

Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke provjerava prijave pristigle po objavi Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro za 2020. godinu, ocjenjuje ispunjavanje propisanih (formalnih) uvjeta Javnog

poziva sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Narodne novine« broj 26/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/15 i 39/18) te u postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta provjerava je li prijava dostavljena na javni poziv u zadanom roku, jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci te jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti javnog poziva.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/1

Ur. broj: 2142-06-20-01-13

Omišalj, 10. veljače 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2129&mjesto=51513&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr