SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 3. Petak, 14. veljače 2020.
GRAD OPATIJA

8.

Na temelju članka 10.stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine 29/19) te članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/ 09, 30/09, 7/13, 3/18 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 11. veljače 2020. godine donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Opatije
za redovito godišnje financiranje političkih stranaka
i nezavisnih vijećnika u 2020. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos sredstava za svakog vijećnika Gradskog vijeća Grada Opatija, iznos sredstava koji pripada političkim strankama i nezavisnim vijećnicima, rokovi isplata te način i rokovi objave izvješća o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava te odricanje prava na naknadu.

Članak 2.

Za vijećnike Gradskog vijeća Grada Opatije muškog spola utvrđuje se iznos sredstava Proračuna Grada za 2020.godinu planiranih na poziciji A101003 namijenjenih za redovito godišnje financiranje u iznosu od 1.590,00 kuna po vijećniku mjesečno, te 1.749,00 kuna po vijećniku ženskog spola mjesečno.

Članak 3.

Temeljem broja mandata u Gradskom vijeću, političkim strankama i nezavisnim vijećnicima za redovito godišnje financiranje na osnovi iznosa iz članka 2. ove Odluke, raspoređuju se sredstva Proračuna kako slijedi:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Sredstva Proračuna Grada Opatija za 2020.godinu, raspoređena prema članku 3. ove Odluke, doznačuju se na žiro račun političke stranke odnosno poseban račun nezavisnih vijećnika tromjesečno u jednakim iznosima do posljednjeg dana u tromjesečju za koje se naknada isplaćuje i to:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

(1) Nezavisni vijećnici mogu se odreći prava na redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Opatije za 2020. godinu dostavom pisane izjave Gradskom vijeću Grada Opatije. Dana izjava se ne može povući.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka nezavisni vijećnik nema pravo na financiranje iz Proračuna do isteka proračunske godine, a financijska sredstva koja pripadaju nezavisnom vijećniku ostaju u Proračunu Grada.

Članak 6.

Na mrežnim stranicama Grada Opatije, po završetku tekuće proračunske godine, a najkasnije do 1. ožujka 2021. godine, objavit će se izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava Proračuna Grada Opatija.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/20-01/8

Ur. broj: 2156-01-01-20-1

Opatija, 11. veljače 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJA

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2129&mjesto=10006&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr