SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 3. Petak, 14. veljače 2020.
GRAD OPATIJA

7.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/09, 30/09- ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18-ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 11. veljače 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o poticanju priključivanja građevina na komunalne vodne građevine za
odvodnju na području Grada Opatije

Članak 1.

U Odluci o poticanju priključivanja građevina na komunalne vodne građevine za odvodnju na području Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/15, 34/15, 14/16, 21/17, 37/17. i 2/19.), u članku 1. stavak 2. i u članku 4. stavak 1. riječi »do 31. prosinca 2019.« zamjenjuju se riječima »do 31. prosinca 2021.«.

Članak 2.

Iza članka 4. Odluke, dodaje se članak 4/a koji glasi:

(1) Izuzetno od odredbe članka 4. ove Odluke, osobama iz članka 4. ove Odluke koje se na sustav javne odvodnje priključuju tlačnim vodom, Grad Opatija sufinancirat će dio troškova priključenja u visini od 50% cijene opreme crpne stanice s pumpom, a maksimalno do iznosa od 10.000,00 kn.

(2) Opremu crpne stanice čini dobava i postava pumpe, spremnika-rezervoara za prikupljanje otpadne vode i pripadajuća automatika koja osigurava ispravan rad crpne stanice, bez pripremnih radova (iskopi i vraćanje terena u prvobitno stanje, dovodi razvoda el.energije, tlačni i gravitacijski vod i sl.) koji će se sufinancirati po odredbi članka 4. ove Odluke.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/15-01/11

Ur. broj: 2156/01-01-20-5

Opatija, 11. veljače 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Fernando Kirigin, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2129&mjesto=10006&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr