SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 2. Petak, 7. veljače 2020.
GRAD OPATIJA

2.

Grad Opatija, koji zastupa gradonačelnik Ivo Dujmić,

Općina Lovran, koju zastupa općinski načelnik Bojan Simonič,

Općina Matulji, koju zastupa općinski načelnik Mario Ćiković,

Općina Mošćenička Draga, koju zastupa općinski načelnik Rikardo Staraj,

kao suosnivači Javne vatrogasne postrojbe Opatija,

Javna vatrogasna postrojba Opatije, koju zastupa zapovjednik Gordan Filinić, kao poslodavac

s jedne strane

i

Sindikat vatrogasaca Rijeka, Sindikalna podružnica JVP Opatija (u daljnjem tekstu: Sindikat), koju zastupa povjerenik Sindikalne podružnice Marino Brnčić, s druge strane,

Dana 30. siječnja 2020. godine zaključuju sljedeći

ANEKS broj III
KOLEKTIVNOM UGOVORU
za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da u dosadašnjoj primjeni Kolektivnog ugovora za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija (SN PGŽ br. 23/16, 37/16 i 4/17, u nastavku: Kolektivni ugovor) nije bilo teškoća.

Članak 2.

Iza članka 69. Kolektivnog ugovora dodaje se članak 69. a koji glasi:

»Ugovorne strane su sporazumne da će poslodavac svakom radniku isplatiti novčanu naknadu za podmirivanje troškova prehrane, uz isplatu plaće, a najmanje 416,00 kuna mjesečno.

Radnik ima pravo na isplatu naknade iz stavka 1. ovog članka neovisno o korištenju godišnjeg odmora, a umanjuje se razmjerno vremenu provedenom na bolovanju i na plaćenom dopustom dužem od 7 dana.

Ukoliko dođe do izmjene poreznih propisa i povećanja neoporezivog iznosa za isplatu naknade iz stavka 1. ovog članka, o isplati iste će se sa Sindikatom voditi posebni pregovori.«

Članak 3.

Ostali uglavci Kolektivnog ugovora ostaju neizmijenjeni.

Članak 4.

Ovaj Aneks stupa na snagu danom potpisa predstavnika stranaka Aneksa, a primjenjuje se od obračuna plaće za siječanj 2020. godine.

Aneks se sklapa u 14 jednakih primjeraka. Svaka strana zadržava po dva primjerka, dok Grad Opatija dodatna dva primjerka upućuje nadležnom tijelu za registraciju.

Aneks će biti objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-10/16-01/03

Ur. broj: 2156/01-03/01-19-20

ZA JVP OPATIJA                                     ZA GRAD OPATIJU

Zapovjednik                                                     Gradonačelnik

Gordan Filinić, v. r.                                      Ivo Dujmić, v. r.

 

ZA SINDIKAT                                          ZA OPĆINU LOVRAN

Sindikalni povjerenik                                   Općinski načelnik

Marino Brnčić, v. r.                                   Bojan Simonič, v. r.

ZA OPĆINU MATULJI

Općinski načelnik

Mario Ćiković, v. r.

ZA OPĆINU MOŠĆENIČKA DRAGA

Općinski načelnik

Rikardo Staraj, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2128&mjesto=10006&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr